นโยบายการไม่สูบบุหรี่


นโยบายการไม่สูบบุหรี่:อนุญาตให้สูบบุหรี่กลางแจ้งในพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้หรือระเบียงห้องของตนเท่านั้น โรงแรมไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ทุกชนิดในทุกพื้นที่อื่นๆของโรงแรม ยกเว้นพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้ ทั้งนี้รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย หากมีการพบหลักฐานการสูบบุหรี่ ลูกค้าอาจโดนปรับสูงสุด 2,000 บาท