นโยบายการไม่สูบบุหรี่ของ X10 Khaolak Resort:


ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดในห้องหรือระเบียงห้องหรือพื้นที่ใดๆของโรงแรม ยกเว้นพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
ไม่อนุญาตให้กัญชาทุกประเภทในทุกพื้นที่ของโรงแรม
หากมีการพบหลักฐานการสูบบุหรี่ ลูกค้าอาจโดนปรับสูงสุด 2,000 บาท